Hvad psyken undertrykker, udtrykker kroppen

Meta Sundhed er et yderst effektivt diagnosticerings værktøj, som hjælper dig til at forstå sammenhængen mellem dine tanker og din fysiske krop. En helhedsorienteret og holistisk sundhedsmodel, der bygger på naturlige principper, urbiologi og naturlove og giver dig logiske forklaringer på kroppens adfærd. Meta betyder at se noget oppefra. Via denne model får du altså mulighed for at se din sundhed og din krops biologiske adfærd ud fra én stor helhed også i forhold til dine omgivelser. Det kan for nogle være ret konfronterende, med denne indgangsvinkel, der pludselig kræver, at du tager ansvar for dit eget liv, og selv handler. Det er ikke længere andre, der er skyld i, at du ikke lever i optimal sundhed. Denne indsigt og viden er oftest en kæmpe øjenåbner til Ny Bevidsthed og ikke mindst vejen til større sundhed.

Diagnosticerings værktøjet går bla. ud på at finde ud af, hvor vi er i kroppens sygdomsproces, og hvor vi er i vores menneskelige udvikling. En sygdomsproces er delt op i 2 faser: en stress-/konfliktfase og en helings-/regenerationsfase, hvor langt de fleste symptomer tilhører i regenerationsfasen. Det vil altså sige, når du bliver syg, er kroppen som regel på vej tilbage til naturlig balance og allerede ved at regenerere.

Lad os tage et eksempel ….

Du har travlt på dit job, mange arbejdsfunktioner, lange arbejdsdage, et utal af projekter, dårlig stemning mellem kolleger, alt for mange opgaver – kort sagt et stressende job. Du kan endelig se frem til 2 ugers ferie, og du glæder dig til at nyde kvalitets tid sammen med familien. Men hvad sker der så på din første fridag …? Du bliver syg!!!

Dette er ikke nogen tilfældighed, men rent faktisk kroppens helt naturlige reaktion. Mens du er fortravlet, er din krop i stressfasen, hvor den arbejder på højtryk for, at du kan klare skærene – hvilket sjældent giver symptomer. Men så snart du kommer ud af stressen, slapper din krop af, og skal nu bruge tid og energi på at regenerere og genopbygge balance. Det er i denne regenerationsfase størstedelen, af alle sygdomme og symptomer viser sig. Egentlig er det altså ikke fordi du nu bliver syg, det har du været længe, men det er først nu du lytter til kroppen og tillader, den egentlige “medicin” kroppen så længe har efterspurgt.

Normal tilstand/Sundhed.
Balance mellem det sympatiske og det parasympatiske system.
Konflikt chok/Udin.
Et uventet chock bryder balancen og påvirker hjerne relæ, organ og sindet samtidigt.
Konflikt-/stressfasen – Den kolde fase.
Det sympatiske system tager styringen. Kroppen er i alarm beredskab og har brug for alle ekstra resurser for at du kan overleve i det.
Konflikt løsning.
Alt fra jobskifte, ny bolig, ny partner, Ny Bevidsthed og læring.
Helbredelses-/Regenerations fasen – Den varme fase.
Kroppens healingsproces hvor det parasympatiske system tager over for at restituere og genoprette kroppens balance.
Healingstoppen.
Midt i helbredelsesfasen kan der opstå en krise.
Helbredelses-/Regenerations fasen – Tisse fasen.
Kroppen fortsætter med at regenerere.
Normal tilstand.
Balancen er nu genoprettet.
Normal tilstand/Sundhed.
Balance mellem det sympatiske og det parasympatiske system med Ny Bevidsthed.

Men hvad er det så lige, der i første omgang skaber en sygdom, og hvorfor får vi så ikke alle samme sygdom?

Lad os tage et nyt eksempel …

Du kommer hjem fra arbejde, din ægtefælde har maden klar, i sætter jer til bordet og begynder at spise. I starter med at tale om jeres dag, løst og fast men pludselig udbryder din ægtefælde: “Jeg vil skilles!”

Dette er hvad vi i META sprog kalder et konflikt chok eller en UDIN – du ‘fryser’. I præcis dét øjeblik hvor din krop udsættes for denne uventede dramatiske oplevelse, vil der ske en form for ”lynnedslag” i ét eller flere af hjernens relæer, (ses som ringformationer på en CT-scanning). Den objektive betydning er: min ægtefælde vil skilles. Men din subjektive betydning (din ubevidste tolkning), kan feks. være: dumme svin, det har jeg ikke fortjent, jeg har mistet, jeg er ikke noget værd, det var på tide, der findes mange andre partnere at vælge imellem, mit liv styrter sammen, jeg er ikke god nok …. osv. Din tolkning af hændelsen bestemmer hvilket relæ/relæer det slår ned i, og da disse relæer har hver deres funktion og styrer forskellige dele af kroppen, vil det efterfølgende vise sig i det dertil hørende organ. Det vil altså sige, at vi kan forudsige hvilket organ eller hvilken sygdom der vil opstå – eller set fra en Meta Terapeuts øjne omvendt. Vi tager udgangspunkt i symptomet, og arbejder tilbage til nedslaget i relæet og endnu længere tilbage til følelsen bag – altså årsagen. Nu ved vi, hvor vi skal starte i terapien.

Der er altså en årsag til enhver sygdom, vi kan finde den og vi kan ændre den!!